شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه 
1395
کلیه حقوق محفوظ است.
در صورتی که در خصوص مباحث نظام فنی اجرایی نگهداری و تعییرات واگنها، سوال یا نظری دارید از طریق فرم زیر اقدام فرمائید.
 
 
آیین نامه ارزیابی دوره‌ای عملکرد پیمانکاران نگهداری و تعمیرات واگنهای باری و مسافری
 
معرفی پروژه تدوین نظام جامع فنی اجرایی نگهداری و تعمیرات واگنها
آئین نامه تدوین و تکمیل اسناد فنی مربوط به نگهداری و تعمیرات واگنهای باری و مسافری
 
آئین نامه تدوین، تکمیل و اعمال مقررات مربوط به نگهداری و تعمیرات واگنهای باری و مسافری
 
آیین نامه تشکیل کمیته های اجرایی نگهداری و تعمیرات واگنهای باری و مسافری
 
آیین نامه شرکت های تامین کننده قطعات نگهداری و تعمیرات واگن های باری و مسافری
آیین نامه شرکت های تامین‌کننده خدمات جانبی نگهداری و تعمیرات واگن ها
آیین نامه شرکت های ناظر نگهداری و تعمیرات واگنهای باری و مسافری
آیین نامه شناسایی سازندگان و احراز صلاحیت تولید قطعات واگنهای باری و مسافری
آئین نامه مدیریت آموزش منابع انسانی حوزه نگهداری و تعمیرات واگنهای باری و مسافری
 
 
 
 
 
آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران نگهداری و تعمیرات واگنهای باری و مسافری